List of national scholarship and academic scholarship Review Committee for Postgraduates of Marxism college in 2019

Date:2019-09-16        Views:351

National scholarship and academic scholarship evaluation committee for Postgraduates of Marxism college in 2019

Chairman: Zhang Bin

Members: Wang Xianping, Huang Aijun, Zhang Zhenglun, Wei Hongxia

Yue Hanjing, Zhou Ning, Zhang Zaolin, Zhang Xiaojing, Wang Cheng

Xu Cuiping (Deputy Secretary of the general Party branch)

Wang Fang (administrative staff)

Zhang Xiao (2017 graduate student representative)

Chen Qiyu (2018 graduate student representative)

School of Marxism

September 16, 2019